Địa chỉ đào tạo kế toán

0 Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT, doanh thu
Hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm hạch toán như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT chi tiết đối với cả bên mua và bên bán.

Chú ý: Đây là cách hạch toán hóa đơn chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT do có sai sót.VD: Khi phát hiện hóa đơn sai sót về đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền thuế …(những sai sót ảnh hưởng đến doanh thu, tiền thuế và hóa đơn đó đã kê khai)
-> Thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
- Và Xuất hóa đơn điều chỉnh

-> Dựa vào hóa đơn điều chỉnh đó các bạn hạch toán như sau:
Địa chỉ học kế toán tổng hợp Tại Gia Lâm
1. Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh Tăng doanh thu, thuế GTGT:

a. Bên bán:
Nợ TK : 111, 112, 131
         Có TK:  511
         Có TK : 33311

b. Bên mua:
- Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Tăng Giá trị hàng hóa, ghi:
Nợ TK: 156
Nợ TK:  1331
         Có TK:  331, 111, 112

- Nếu hàng đó đã bán thì ghi Tăng Giá vốn hàng bán:
Nợ TK: 632
Nợ TK: 1331
         Có TK: 331, 111, 112

- Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất kinh doanh, quản lý ... thì ghi Tăng chi phí đó lên:
Nợ TK: 154, 642...
Nợ TK: 1331
         Có TK: 331, 111, 112

2. Cách hạch toán điều chỉnh Giảm doanh thu, thuế GTGT:

a. Bên bán:
Nợ TK: 511
Nợ TK: 33311
         Có TK: 111, 112, 131

b. Bên mua:
- Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Giảm giá trị hàng hóa:
Nợ TK: 111, 112, 331
         Có TK: 156
         Có TK: 1331

- Nếu hàng đã bán thì ghi Giảm giá vốn hàng bán:
Nợ TK: 111, 112, 331
         Có TK: 632
         Có TK: 1331

- Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý thì ghi Giảm chi phí đó xuống:
Nợ TK: 111, 112, 331
         Có TK: 154, 642 ...
         Có TK: 1331


Sau đây Kế toán Hà Nội xin lấy 1 ví dụ cụ thể để các bạn hình dung thực tế:

- Ngày 5/1/2017 Công ty Kế toán Hà Nội xuất hàng cho khách hàng như sau:
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5
01
Điều hòa Samsung AS09TW – 9.000 BTU
Chiếc
10
7.000.000
70.000.000
 02
 Cục nóng điều hòa Sam sung AS09TW – 9.000 BTU
 Chiếc
 10


   Cộng tiền hàng:                                                                                        70.000.000
Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                7.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                          77.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu triệu đồng chẵn.

(Hóa đơn trên Công ty đã kê khai vào tháng 1/2017)

- Ngày 5/6/2017 Công ty phát hiện sai đơn giá (Thực tế là: 6.900.000 nhưng kế toán lại viết: 7.000.000) -> Kế toán: Lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:
 
dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại bắc ninh
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5
01
Điều chỉnh giảm đơn giá của hóa đơn số 0006359, ký hiệu TU/12P, ngày 5/1/2017 từ 7.000.000 thành 6.900.000
Chiếc
10
100.000
1.000.000


   Cộng tiền hàng:                                                                                        1.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               100.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                          1.100.000
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn đồng chẵn.

Dựa vào hóa đơn điều chỉnh đó, các bạn hạch toán điều chỉnh Giảm doanh thu, thuế GTGT như sau:
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận thanh xuân
a. Bên bán:
- Hạch toán Giảm Doanh thu và thuế GTGT phải nộp:
Nợ TK 511: 1.000.000
Nợ TK: 33311: 100.000
         Có TK 131: 1.100.000

b. Bên mua:
- Hạch toán Giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT (Vì hàng còn tồn kho)
Nợ TK 111, 112, 331: 1.100.000
         Có TK 156: 1.000.000
         Có TK 1331: 100.000

- Nếu hàng đó đã bán thì hạch toán Giảm giá vốn hàng bán:
Nợ TK 111, 112, 331: 1.100.000
         Có TK 632: 1.000.000
         Có TK 1331: 100.000


[Read More...]


0 Hướng dẫn cách xử lý và hạch toán chi phí đầu vào không có hóa đơn đầu vàoLàm thế nào để các chi phí đầu vào không có hóa đơn lại được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Điều này đòi hỏi người làm công tác kế toán trong doanh nghiệp phải thực sự am hiểu và cập nhật kịp thời Luật kế toán cũng như các thông tư quy định cụ thể vào thực tế. Xử lý chi phí đầu vào không có hóa đơn thường gặp trong Doanh nghiệp như: chi phí vận chuyển do cá nhân vận chuyển, chi phí thuê nhà, văn phòng làm việc của cá nhân và một số chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Trích nguồn Công Văn:
Theo Công văn 3512/TCT-CS ngày 22/08/2014 của Bộ tài chính:
- Nếu hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thì xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế.
- Nếu người bán không lập hóa đơn khi bán hàng có giá trị từ 200.000 đồng trở lên thì xử phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.
Theo Công văn 244/TCT-CS ngày 18/01/2013 của Bộ tài chính:
- Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ:
     +/ Trong thời hạn 12 giờ không chứng minh được, thì xử phạt từ 200.000 đến 2.000.000 đồng .
dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty trọn gói giá rẻ tại hải phòng      
+/ Trong thời hạn 12 – 24 giờ không chứng minh được, thì xử phạt từ 300.000 đến 3.000.000 đồng .
Những loại chi phí mua hàng không có hóa đơn đâu vào như:
- Chi phí mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.
- Chi phí mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;
- Chi phí mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;
- Chi phí mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;
- Chi phí mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;
- Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh < 100 triệu đồng/năm.
Những trường hợp mua hàng không có hóa đơn đầu vào nêu trên. Nếu doanh nghiệp muốn được ghi nhận vào chi phí thì phải làm bộ hồ sơ như sau:
– Hợp đồng mua bán
– Chứng minh thư của cá nhân bán hàng
– Chứng từ thanh toán
– Biên bản bàn giao hàng hóa (nếu có)
– Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn, mẫu 01/TNDN
I. Hướng dẫn các xử lý chi phí đầu vào không có hóa
1. Đối với chi phí vận chuyển do cá nhân vận chuyển:
Địa chỉ học kế toán tổng hợp Tại hà nam
Để xử lý chi phí đầu vào không có hóa đơn đối với chi phí vận chuyển do cá nhân vận chuyển, kế toán xem xét như sau:
– Nếu chi phí vận chuyển có giá trị nhỏ, ví dụ: thuê xe ôm:
Trường hợp này kế toán sẽ chuyển qua chi phí nhân công bằng cách ký hợp đồng thời vụ giữa DN với cá nhân vận chuyển đó (hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng). Có 2 trường hợp xảy ra:
+ Nếu trả lương cho cá nhân vận chuyển dưới 2 triệu đồng/tháng thì kế toán cần tập hợp bộ hồ sơ như sau:
Hợp đồng lao động thời vụ đã ký;
Chứng minh nhân dân phô tô của cá nhân thuê vận chuyển;
Chứng từ thanh toán (có đủ chữ ký)
Bảng lương có họ tên đầy đủ của cá nhân đã ký hợp đồng thời vụ.
+ Nếu trả lương cho cá nhân vận chuyển từ 2 triệu đồng/tháng  trở lên thì kế toán cũng lập bộ hồ sơ như trên, đồng thời khấu trừ 10% thuế thu nhập của cá nhân vận chuyển trước khi thanh toán lương (có chứng từ khấu trừ thuế đi kèm).
– Nếu chi phí vận chuyển có giá trị lớn, ví dụ: thuê ô tô của cá nhân chở hàng hóa,…
Trường hợp này kế toán sẽ thực hiện ký hợp đồng khoán việc đối với cá nhân vận chuyển: kế toán cần tập hợp đủ bộ hồ sơ sau:
+ Hợp đồng giao khoán; Tải về
+ Biên bản nghiệm thu công việc;
+ Chứng minh thư nhân dân phô tô của cá nhân vận chuyển;
+ Chứng từ thanh toán;
+ Hóa đơn bán lẻ do cơ quan Thuế cấp (đây là hóa đơn mà cơ quan Thuế cấp cho cá nhân vận chuyển khi cá nhân đó đi nộp thuế, và cá nhân này sẽ đưa hóa đơn này cho DN).
2. Đối với chi phí thuê nhà của cá nhân, hộ gia đình
Để xử lý chi phí đầu vào không có hóa đơn đối với chi phí thuê nhà của cá nhân, hộ gia đình thì kế toán xem xét như sau:
Khi đi thuê nhà sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
– Trường hợp số tiền thuê có giá trị > 8,4 triệu đồng/tháng hoặc > 100 triệu đồng/năm: thì cá nhân cho thuê nhà sẽ phải ra cơ quan thuế để nộp thuế (thuế GTGT, thuế TNCN và thuế môn bài), sau đó cơ quan thuế sẽ cấp cho cá nhân cho thuê đó 1 hóa đơn bán lẻ, cá nhân chuyển hóa đơn này cho DN đi thuê và đây là căn cứ để DN đi thuê hạch toán chi phí đầu vào theo quy định.
– Trường hợp ngược lại, tức số tiền thuê nhà từ 8,4 triệu đồng/tháng trở xuống hoặc từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì cá nhân cho thuê không phải đi nộp thuế GTGT và thuế TNCN, đồng nghĩa với việc DN đi thuê sẽ không có hóa đơn đầu vào đối với loại chi phí này. (cá nhân cho thuê vẫn phải nộp thuế môn bài).
Khi đó, để khoản chi này được là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì kế toán phải tập hợp đủ bộ hồ sơ như sau:
+ Hợp đồng thuê nhà;
+ Chứng minh nhân dân phô tô của chủ nhà;
VD 1: Doanh nghiệp bạn đi thuê nhà của hộ gia đình, cá nhân làm văn phòng:
- Nếu tổng số tiền thuê nhà < 100.000.000/năm:
Thì bạn phải làm bộ hồ sơ như trên : Hợp đồng thuê nhà, biên bản bàn giao, chứng từ thanh toán, Bảng kê 01/TNDN. (Nếu trên hợp đồng ghi là bên DN phải nộp thay thì cần thêm chứng từ nộp tiền thuế thay chủ nhà)
Theo khoản 7 điều 1 Thông tư 119/2014/TT- BTC:
- Những hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà tổng số tiền thuê nhà < 100.000.000/năm thì: Không phải khai, nộp thuế GTGT, TNCN (chỉ cần nộp thuế môn bài) và cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ (Như vậy là không có hóa đơn).
VD 2: Doanh nghiệp bạn đi mua xe ô tô đã sử dụng của cá nhân, hộ gia đình:
- Vì cá nhân bán tài sản đã qua sử dụng (không kinh doanh) thì không phải khai, nộp thuế, nên cơ quan thuế không cấp hóa đơn (Không có hóa đơn).
Như vậy: DN cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ như trên: Hợp đồng mua bán, biên bản bàn giao, chứng từ thanh toán, Bảng kê 01/TNDN.
Quan trọng nhất: Là DN phải làm thủ tục sang tên đổi chủ nhé!
- Sau khi đã nộp thuế trước bạ và Ô tô mang tên DN thì DN được trích khấu hao bình thường.
3. Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn:
Doanh nghiệp mua một số hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ gia đình tự kinh doanh sẽ không có hóa đơn đầu vào, ví dụ: mua hàng nông sản của nông dân, hải sản của người đánh bắt trực tiếp, mua đất, đá,…của cá nhân tự khai thác bán ra,…
Trong trường hợp này, để những khoản này được ghi nhận vào chi phí hợp lý thì kế toán phải lập bộ hồ sơ sau:
– Hợp đồng mua bán;
– Chứng minh thư của cá nhân bán hàng;
– Chứng từ thanh toán;
– Biên bản bàn giao hàng hóa (nếu có);
– Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn, mẫu 01/TNDN.
Kết luận: Như vậy, xử lý chi phí đầu vào không có hóa đơn để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì kế toán cần linh động để tập hợp đủ bộ hồ sơ trình cơ quan thuế cho từng trường hợp như đã trình bày ở trên.
II Cách hạch toán mua hàng không có hóa đơn đầu vào
Nếu mua của hộ gia đình, cá nhân có mức doanh thu từ 100 triệu /năm trờ lên có 2 trường hợp
1. Nếu là mua nông sản, hải sản, thủy sản, sản phẩm thủ công, đất đá, cát sỏi ....-> Những hàng hóa mà người dân tự sản xuất, đánh bắt, khai thác, Không kinh doanh Bán ra (Chi tiết các bạn xem lại phần 1 bên trên nhé) -> Thì sẽ không phải phân biệt doanh thu trên hay dưới 100tr/năm.
Doanh nghiệp phải cần chuẩn bị hồ sơ:
- Hợp đồng,
- Chứng từ thanh toán,
- Bảng kê 01/TNDN,
- Biên bản bàn giao...
2. Nếu mua hàng hóa, dịch vụ của Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh mà có doanh thu > 100tr/năm -> Thì Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đó phải nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN. Và cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn bán lẻ để Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đưa cho DN.
Doanh nghiệp phải cần chuẩn bị hồ sơ:
- Hợp đồng,
- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (vì có hóa đơn bán lẻ),
- Hóa đơn bán lẻ.
- Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ, ....
VD 1: Doanh nghiệp bạn thuê dịch vụ xây dựng của 1 đội nhân công (có 1 người đứng ra làm đội trưởng) có Doanh thu > 100tr/năm, thì Cá nhân đó phải mang hợp đồng, chứng từ thanh toán, biên bản nghiệm thu, CMT... lên cơ quan thuế để mua hóa đơn bán lẻ -> Sau đó thì đưa cho DN.
VD 2: Doanh nghiệp bạn thuê cá nhân gia công hàng hóa:
- Nếu giá trị hợp đồng (doanh thu) < 100tr năm (Thì DN cần: Hợp đồng, chứng từ thanh toán, Bảng kê 01/TNDN)
- Nếu doanh thu > 100tr/năm (Thì cá nhân đó phải lên Cơ quan thuế để nộp thuế môn bài, GTGT, TNCN -> Sau đó sẽ được cấp 1 hóa đơn bán lẻ để giao cho DN) => DN cần: Hợp đồng, chứng từ thanh toán, hóa đơn bán lẻ.
Lưu ý: Chỉ riêng trường hợp Cá nhân cho thuê Tài sản (Nhà cửa) nếu có doanh thu > 100tr/năm thì chỉ phải nộp thuế môn bài, GTGT, TNCN (Nhưng cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn bán lẻ nữa)
-> Doanh nghiệp phải cần:
- Hợp đồng,
- Chứng từ thanh toán,
- (Nếu trên hợp đồng ghi bên DN sẽ nộp thuế thay chủ nhà thì cần thêm: Chứng từ nộp tiền thuế thay chủ nhà)
Theo khoản 2.5 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/8/2015.
Về chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân:
- Bổ sung quy định không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế đối với chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ như sau:
- Nếu DN thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.
- Nếu DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
- Nếu DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.


[Read More...]


0 Một số điều lưu ý về kê khai thuế và hạch toán hàng hóa nhập khẩuKế Toán Hà Nội xin chia sẻ bài viết Một số điều lưu ý về kê khai thuế và hạch toán hàng hóa nhập khẩu với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán mới ra trường có sự hình dung rõ hơn về công việc của kế toán nhập khẩu ngoài thực tế. Các bạn cùng tham khảo bài viết nhé

1. Về Kê khai thuế.
Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
>>Xem thêm:Dịch vu kế toán thuế 
“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”
Căn cứ theo quy định trên thì hàng hóa nhập khẩu để được kê khai và khấu trừ thuế cần phải có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Doanh nghiệp không được phép kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu khi chưa có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.
2. Tỷ giá ghi nhận giá trị hàng theo chính sách thuế.
Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:
“Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.
 Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22  tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:
- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.
- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.
- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22  tháng 12 năm 2014.”
Căn cứ theo quy định trên thì tỷ giá để xác định giá trị hàng mua tuân theo quy định đối với tỷ giá theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
>>Xem thêm:Dịch vụ báo cáo tài chính 
1. Hồ sơ nhập khẩu nên kẹp các chứng từ như sau:
- Tờ khai hải quan và các phụ lục.
- Hợp đồng ngoại (Contract).
- Hoá đơn bên bán (Invoice).
- Các giấy tờ khác của lô hàng như: Chứng nhận xuất xứ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng ...
- Các hoá đơn dịch vụ liên quan tới hoạt động nhập khẩu như: Bảo hiểm, vận tải quốc tế, vận tải nội địa, kiểm hoá, nâng hạ, THC,  vệ sinh container, phí chứng từ, lưu kho bến bãi, và các khoản phí phát sinh khác ....
- Thông báo nộp thuế
- Giấy nộp tiền vào NSNN / ủy nhiệm chi thuế
- Lệnh chi / ủy nhiệm chi thanh toán công nợ ngoại tệ ngươi bán.
3. Các bút toán hạch toán hàng nhập khẩu:
a. Chính sách kế toán.
Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 23 quy định Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho như sau:
“10. Đối với hàng tồn kho mua vào bằng ngoại tệ, phần giá mua phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh để ghi giá trị hàng tồn kho đã nhập kho (trừ trường hợp có ứng trước tiền cho người bán thì giá trị hàng tồn kho tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá tại thời điểm ứng trước). Phần thuế nhập khẩu phải nộp được xác định theo tỷ giá tính thuế nhập khẩu của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật. Chi tiết về kế toán chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Điều 69 – hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.”
Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 69 Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái như sau:
“1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:
+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh
1.5. Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán
- Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được mua có liên quan đến giao dịch trả trước cho người bán thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước cho người bán (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản).”
Căn cứ theo các quy định trên thì:
- Giá trị hàng hóa được ghi nhận như sau:
+ Nếu hàng hóa chưa thanh toán cho người bán: Giá trị hàng hóa ghi nhận theo tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở giao dịch.
+ Nếu doanh nghiệp đã ứng trước tiền hàng: Giá trị hàng hóa được ghi nhận theo tỷ giá tại thời điểm ứng trước.
- Các loại thuế phải nộp khâu nhập khẩu như thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT được ghi nhận theo tỷ giá tính thuế khâu nhập khẩu của cơ quan Hải quan.
- Khi nhận được tờ khai hải quan và bộ hồ sơ về hàng hoá, kế toán hạch toán:
a. Hạch toán giá trị hàng NK:
Nợ TK - 156, 211: Giá trị Hàng hóa Nhập khẩu (tính theo tỷ giá ngày thanh toán) (không phải tỷ giá trên tờ khai hải quan).
          Có TK - 331: Số tiền thanh toán.
b. Hạch toán.
- Khi nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định:
Nợ TK 152, 156, 211
        Có TK 331
        Có TK 3332
        Có TK 3333
        Có TK 33381
- Nộp thuế khâu nhập khẩu
Nợ TK 333
        Có TK 111, 112
- Thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ:
Nợ TK 133
        Có TK 3331
- Các chi phí phát sinh vận chuyển hàng nhập khẩu:
Nợ TK 152, 156, 211
        Có TK 111, 112
- Trường hợp thanh toán nhiều lần:
VD1: Như chuyển tiền đặt trước tiền hàng, hàng về rồi mới chuyển tiền thanh toán.
+ Nếu lãi về tỷ giá Hạch toánnhững lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu
Nợ TK 156
               Có TK 515
+ Nếu lỗ về tỷ giá Hạch toán
Nợ TK 635
               Có TK 331
b. Hạch toán thuế NK phải nộp:
Nợ TK - 156: Số thuế NK trên tờ khai hải quan
            Có TK 3333 – Thuế Nhập khẩu
c. Hạch toán Thuế TTĐB phải nộp (nếu có):
Nợ TK - 156: Trên tờ khai hải quan.
             Có TK - 3332 : Thuế Tiêu thụ đặc biệt
d. Hạch toán thuế GTGT hàng NK: (khấu trừ thuế GTGT):
Nợ TK - 1331: Số thuế GTGT NK trên tờ khai hải quan
                        Có TK - 33312 : Thuế GTGT Hàng Nhập khẩu
Khi Nộp tiền các loại thuế trên các bạn hạch toán như sau:
Ghi giảm Thuế NK của hàng Nhập khẩu phải nộp:
Nợ TK 3333
                        Có TK 1121
Ghi giảm Thuế TTDB của hàng Nhập khẩu phải nộp
            Nợ TK 3332
                        Có TK 1121
VD2:Doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng hóa A với giá CIF là 50.000 USD, thuế NK 25%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Doanh nghiệp đã nộp toàn bộ số thuế cho ngân sách nhà nước bằng TGNH.
- TH1: Doanh nghiệp chưa thanh toán cho người bán.
- TH2: Doanh nghiệp đã ứng trước cho người bán là 25.000 USD
Xác định giá trị của lô hàng nhập khẩu biết tỷ giá bán ra của ngân hàng là 1USD = 21.700 đồng, tỷ giá tại thời điểm ứng trước là 1USD = 21.600 đồng, tỷ giá của hải quan 1USD = 21.670 đồng.
TH1: Doanh nghiệp chưa thanh toán cho người bán
Giá mua của hàng hóa = 50.000 x 21.700 = 1.085.000.000 đồng
Thuế NK = 50.000 x 25% x 21.670 = 270.875.000 đồng.
Thuế GTGT = (50.000 + 50.000*25%) x 10% x 21.670 = 135.437.500 đồng
Giá trị của lô hàng nhập khẩu = 1.085.000.000 + 270.875.000 = 1.355.875.000 đồng.
TH2: Doanh nghiệp đã ứng trước cho người bán là 25.000 USD.
Giá mua của hàng hóa = 25.000 x 21.600 + 25.000 x 21.700 = 1.082.500.000 đồng
Thuế NK = 50.000 x 25% x 21.670 = 270.875.000 đồng.
Thuế GTGT = (50.000 + 50.000 x 25%) x 10% x 21.670 = 135.437.500 đồng
Giá trị của lô hàng nhập khẩu = 1.082.500.000 + 270.875.000 = 1.353.375.000 đồng.
4. Lưu ý về giá trị hàng nhập khẩu:
- Theo quy định giá tính thuế nhập khẩu là giá mua cộng các chi phí nhập hàng cho đến thời điểm hàng tới cầu cảng Việt Nam. Như vậy nếu các bạn nghiên cứu điều kiện cơ sở giao hàng sẽ hiểu nó gần như tương ứng với các điều kiện C (như CIF, C&F) cho dù hợp đồng bạn ký với điều kiện nào đi nữa.
- Do đó có một sự không đồng nhất giữa giá tính thuế NK, GTGT nhập khẩu của hải quan khác với giá mua thực tế trên hợp đồng mà không ít các bạn kế toán mới nhà mình nhầm lẫn, cứ lấy giá trên tờ khai hải quan làm giá ghi sổ là sai nhé.
- Đó là lý do vì sao trên tờ khai hải quan các bạn sẽ thường thấy có ghi các khoản phí như : I, F, THC .., chỉ là phần hải quan ấn định vào giá nhập để kê khai thuế thôi.
Kê khai thuế hàng nhập khẩu: Dựa vào: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc biên lai thu tiền của hải quan.
Hạch toán giá trị hàng nhập khẩu vào sổ: Hạch toán theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh hoặc tỷ giá của ngày thanh toán.
VD: Ngày 1/8/2014 bạn chuyển khoản thanh toán tiền hàng cho 1.000 sp A. Tỷ giá ngày hôm đó là 20.000vnđ/usd. Tổng giá trị = 1.000 X 20.000 = 20.000.000 vnđ.
- Nhưng đến ngày 6/8/2014 hàng mới về đến Việt Nam, hôm đó tỷ giá trên tờ khai hải quan là 21.000vnđ/usd. (Đây là tỷ giá hải quan dùng để tính thuế chứ không phải để các bạn xác định giá trị hàng nhập khẩu).
- Như vậy giá trị hàng hóa = 20.000.000 không thể là: 1.000 x 21.000 = 21.000.000 vnđ


Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
[Read More...]


0 Lưu ý về điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ năm 2017Căn cứ pháp lý: Theo khoản 10 điều 1 của thông tư 26/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/1//2015 để đầu vào được khấu trừ thuế phải thỏa mãn các điều kiện sau:
Về mặt hóa đơn:
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
Hóa đơn đầu vào phải là hóa đơn hợp pháp, được lập đúng quy định, đầy đủ các chỉ tiêu theo thông tư 39/2014/TT-BTC.
Về thanh toán: Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
Thông tư 173/2016/TT-BTC có ghi rõ:
>>Xem thêm: Dịch vụ báo cáo tài chính 
Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:
3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”


Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
[Read More...]


0 Phương pháp khấu trừ thuế gtgt và Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ các bạn kế toán bài viết Phương pháp khấu trừ thuế gtgt và Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ các bạn cùng tham khảo nhé

Câu hỏi đặt ra:
Công ty e mới thành lập là Cty tnhh 1 tv .e mua xe tải để kinh doanh và xe đứng tên Cty. Địa chỉ công ty cũng là địa chỉ nhà riêng của chủ sở hữu.e muốn làm thuế theo phương pháp khấu trừ để xuất hoá đơn vận chuyển , e có hai xe tải góp vào vốn điều lệ công ty, vậy e có được đăng ký tình nguyện theo phương pháp khấu trừ ko ạ. Mà ngành nghề chính trong gpkd là cung cấp suất ăn công nghiệp ạ. Thứ tự đăng ký pp khấu trừ gồm những gì ? Tư vấn giúp e nhé
>>Xem thêm:Dịch vu kế toán thuế 
Trả lời Câu hỏi trên:
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC:
“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
d)Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.”
Theo quy định trên thì bạn được đăng ký áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế.
Bạn nộp mẫu tờ khai 06/GTGT lên Cơ quan quản lý thuế và làm theo hướng dẫn của Cơ quan thuế để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
>>Xem thêm:Dịch vụ báo cáo tài chính 
Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cách xác định giá tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Luật số 31/2013/QH13 mới nhất hiện nay
Theo điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về việc kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cụ thể như sau:
1. Xác định số thuế GTGT phải nộp:
Số thuế GTGT phải nộp          =      Số thuế GTGT đầu ra    -       Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Trong đó:
a) Số thuế GTGT đầu ra:
Số thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT.
Trong đó:
Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT  =      Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra   x       Thuế suất thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ đó
Nếu chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT:
- Những hoá đơn đặc thù như tem, vé cước vận tải, vé sổ xố kiến thiết, trên hoá đơn có thể hiện giá đã bao gồm thuế GTGT thì kế toán phải tách thuế theo công thức:
                              Giá thanh toán (tiền bán tem, vé...)
Giá chưa thuế =    ---------------------------------------
                                   1 + thuế suất (%)
=> Số thuế GTGT đầu ra =  Giá thanh toán  - Giá chưa thuế
b. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
- Thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu.
- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được xác định theo nguyên tắc, điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Thông tư 219.
2. Đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
a) DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ > 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).
b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.
c) Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:
- Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng.
- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của DN đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
Lưu ý:
- Những DN có doanh thu < 1 tỷ phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.
- Những DN mới thành lập phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT mẫu 06/GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
    + Khi gửi Thông báo thì DN không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.
=> Mẫu: Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT mẫu 06/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).
Cuối cùng: Sau khi đã xác định được DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì các bạn tiến hành kê khai nhé.

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế!
Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
[Read More...]


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ thực tế - Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói uy tín chuyên nghiệp giá rẻ - Hỗ trợ Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ trên toàn quốc
Return to top of page